Nyheter

Bryggen fri for bil, buss- og bane – partiene har svart

Foto: Marit Hommedal / Scanpix (www.dagbladet.no)

Vi har fått svar fra 9 partier på brevet vi sendte ut til de ulike partiene. Med unntak av AP er samtlige imot bybane over Bryggen, men varierer noe i forhold til om de vil ha bybane eller ikke.

Venstre, Kristelig Folkeparti (Krf) og SV har dessverre ennå ikke svart. De ønsker som kjent fortsatt at bybanen skal gå over Bryggen.

Trykk på partiene under for å lese svarene deres: