BRYGGENS VENNER

Hvem er vi?

Bryggens Venner ble etablert i 1962 med det formål å bevare Bryggen og å formidle dens historie til nye generasjoner.

I dag, snart 50 år etter, er vi mer enn 1000 medlemmer, som med entusiasme følger opp vårt oppdrag – å stimulere til Bryggens bevaring og gjøre bergenserne, unge og gamle, kjente med dens historie.

BRYGGENS VENNER

Bli en venn

Bryggens Venner, Bergen, har til formål å støtte arbeidet for en verdig bevaring av Verdenskulturminnet Bryggen som kulturhistorisk minnesmerke.

Ta del i medlemsmøter, arrangementer og turer. Bli en Brygge venn i dag og bidra til forvalting og utvikling av Bryggen.

BRYGGENS VENNERS

Samarbeidspartnere

BRYGGENS VENNERS

Samarbeidspartnere