Nyheter

UNESCO-rapport – hard dom over fagfolkene

Bergen kommune har valgt å legge ut UNESCOS foreløpige rapport om bybane over Bryggen på sitt nettsted. Det har de nok gjort i et forsøk på å kontrollere pressedekningen. Og ganske riktig, media har stort sett ukritisk gjentatt at UNESCO gir klarsignal for dagløsningen over Bryggen, at UNESCO har konkludert med at dagløsningen er bedre enn tunnelalternativet Bergen kommune la frem i 2021.

Denne gangen er faktisk BT et hederlig unntak, som fokuserer på at KRAVENE som stilles er omfattende og harde.

Men pressen har ikke fanget opp det viktigste i rapporten: Grunnlagsmaterialet er ikke godt nok til å ta stilling til hverken verdensarvstatus eller det ene alternativet i forhold til det andre. De 18 kravene som er referert, er ikke krav som må oppfylles for at banen kan bygges. Det er krav som må oppfylles før UNESCO har et godt nok grunnlag til å konkludere om verdensarvstatus.

Bryggens Venner finner det riktig å legge ut lenker til den foreløpige rapporten og følgeskrivet.

pdfLast ned den foreløpige rapporten [3.55 MB]
pdfLast ned oversendelsesbrev fra UNESCO [99.80 KB

Vi anbefaler dere å lese rapporten selv. Men vært klar over dette:
UNESCO er en formell og seriøs internasjonal organisasjon. Den håndterer spørsmål av stor politisk og økonomisk betydning, og er utsatt for et ubehagelig press, både politisk og økonomisk. Spørsmål om å oppnå verdensarvstatus og ikke minst beholde den, og likevel få lov til å gjennomføre sine kommersielle prosjekter kan utløse sterke virkemidler.  UNESCO er nøye med å opptre korrekt og saklig, og ikke minst diplomatisk.

Noe forenklet kan man gi en slik leseanvisning på denne type rapporter:

UNESCO-representanter er høflige folk som vet hvordan man opptrer i offisielle sammenhenger. FØRST takker de vertskapet for glimrende initiativ, roser programmet og forarbeidet, takker de ansvarlige og sier at tiltaket de skal vurdere er både nyttig og vakkert og sikkert vil være til glede.

MEN.

SÅ lister de opp alt som må rettes på dersom dette skal fungere. I dette tilfellet inneholder denne 18 store punkter og opptar 3,5 sider.

Det spesielle i dette tilfellet er at listen ikke dreier seg om ting som må gjøres før tiltaket kan godkjennes. Det er det normale. Det spesielle her er at listen inneholder punkter som må gjennomføres før man i det hele tatt kan konkludere om tiltaket. Grunnlagsarbeidet er ikke godt nok til å fatte en konklusjon. Dette er en hard dom over ‘fagfolkene’ som vi skulle stole på.

Rapporten er stor, og nedenfor finner du en form for leserveiledning: God lesing!

Hvordan noen kan lese dette som ‘tommelen opp’, er for oss en gåte.

Leserveiledning:
Metoden med å lese slike rapporter er å skumme raskt forbi de fine ordene, finne det store MEN og så lese nøye. NRK, kommunen og pressen (med et visst unntak for BT denne gang!) kom aldri forbi de første fine ordene.

Våre råd til lesning er:

  • Først leser du s.1-5 som inneholder oppsummering, mandatet (Terms of Reference (ToR)) og de 18 kravene, fordelt på 4 ToR. Tor1 er det sentrale.
  • Så leser du s. 19-48 som er selve gjennomgangen av saken, med konklusjoner underveis.
  • Så kan du lese resten, som er innledninger, statusbeskrivelse, hvordan arbeidet er administrert, samt vedlegg om programmet etc.
  • Les gjerne Her får du en kort og grei konklusjon på det hele:

“In line with the latest independent HIA report (dated 18 October 2022), the mission concludes that at this stage not enough information is available on the potential risks of the Bybanen project, including potentially significant subsurface impacts, to make an informed decision and that, as such, the HIA process cannot yet be seen to have been completed.”