Nyheter

Salen på Hotell Opus XVI var fullsatt (koronaregler var hensyntatt) under Bryggens Venners presentasjon av Tilleggsutredning 3

Salen på Hotell Opus XVI var fullsatt (koronaregler var hensyntatt) under Bryggens Venners presentasjon av Tilleggsutredning 3 «Bybane i tunnel – alternativ med innslag i Peter Motzfeldts gate. Skisser og vurderinger.»
Styreleder i Bryggens Venner Petter A. Visted ønsket velkommen.
Sivilingeniør Frode Siljeholm Arnesen presenterte og kommenterte den foreslåtte tunnelløsning.
Han hadde tydeligvis høy fagkompetanse på området.
Dette er et grundig faglig arbeid, og håpet er at Bergen kommune bruker utredningen i sitt videre arbeid.