Arrangementer, Nyheter

Nye oppsiktsvekkende undersøkelser om grunnforholdene på Bryggen legges frem – møte 9. juni

Bybane over Bryggen planlegges på ustabil grunn

Dato:
Torsdag 9. juni 2022
Kl. 12.00-14.00
Sted:
Hotel Opus XVI,
Vågsalmenning
Sal: Harmonien

En forutsetning for bystyrets vedtak om dagløsningen, var at bybanetraséen på Bryggen skulle gå over stabil steingrunn, og at kulturlag knapt skulle bli berørt.

Nå foreligger resultatet av en ny undersøkelse, som viser hvordan kaien ble konstruert for 100 år siden. Hvordan ble kaien bygget, og hvorfor slik? Står kaimuren på fast grunn? Er de gamle kulturlagene mudret vekk? Hva er ‘bakfyll’ og hva består det av? Hvor mye stein fra kommunens steinbrudd ligger under kaiflaten? Er det sant at Bryggen siger, og i tilfelle hvor mye? Dette, og mye mer kan du få svar på nå.

Var avgjørende informasjon ukjent for Bystyret? Hadde saksutredningen grunnleggende feil? Er Bystyrets vedtak gjort på sviktende grunnlag? Hvilke konsekvenser må de nye funnene få?

Undersøkelsen vil bli presentert av:
Geir Atle Ersland, Byhistoriker med Bryggen som spesiale
Arne Skivenes, historiker, tidligere byarkivar i Bergen
Bernt-Håvard Øyen, Dr.scient., direktør i Stiftelsen Bryggen

Velkommen!

Stiftelsen Bryggen og Bryggens Venner

 

Foto er hentet fra Bergen Byarkiv