Livsvarig medlemskap

Livsvarig medlemskap koster kr 3000,- .

Som Livsvarig medlem vil du være en del av Bryggens Venner for alltid med den summen du betaler.

Bli medlem eller forny ditt medlemskap i Bryggens Venner, og ta del i en organisasjon som har som formål å bevare og utvikle verdenskulturminnet Bryggen. Ta del i våre medlemsmøter og dra nytte av våre medlemsfordeler.