Nyheter

Informasjon til medlemmene

Kjære bryggevenner,

Vårt tradisjonelle julemøte med orgelbrus og korsang i Mariakirken og hyggestund på Radisson Blu Bryggen etterpå, må vi grunnet den pågående begrensning av smitte, avlyse eller heller – utsette!

Vi ønsker å avholde vårt «julemøte» i januar eller februar 2021, avhengig av de gjeldende restriksjoner og kaller da vårt møte for «Vintermøte» med de samme aktører, prof. emeritus Gunnstein Akselberg om «Ord og uttrykk i Guds hus», musikk, korsang, vinterquiz, utlodning, twist, kaffe og tørrfiskretten «Bryggen 1564». Kan det være bedre?

Styret i Bryggens Venner håper mange vil støtte opp om dette møtet, selv om det blir litt «forsinket» julestemning. Vi tåler vel det!

Videre vil vi fortsette med vår serie «Bli kjent med din Brygge», men foreløpig er smittebegrensningene til hinder for slik gjennomføring.
Det neste foredraget blir om Koren Wiberg og hans fantastiske innsats for Bryggen med ingen ringere enn professor Geir Atle Ersland, UiB, som er den som kanskje kjenner dette stoffet og alt om Bryggen aller best!

Den 25. april planlegger vi tur til «Kjøbmannshuset» i Matre, med etterfølgende tur til Gulating og 1000-års stedet.
Med båt og begrenset antall deltakere.

Vår planlagte tur til hansabyen Kings Lynn i England måtte utsettes og blir sannsynligvis gjennomført i 2022. Her følger Cambridge og Sandringham med.

Bryggens Venner har nettopp presentert sitt grundig gjennomarbeidete forslag for mulig tunnellinnslag ved Peter Motzfeldts gt. Et forslag som ikke berører verken bygg eller park.
Mange politikere og interesserte medlemmer var til stede på orienteringsmøtet. Vi håper dette blir et godt innspill overfor politikerne.

Samtidig har vi fått den første rapporten fra Michael Klohs Consulting, som har – på nøytralt grunnlag – gitt en vurdering av HIA – Heritage Impact Assessment  – hvordan en mulig bybane over Bryggen vil påvirke den visuelle effekten av Bryggen. Buffersone-problematikk.
Det interessante i denne rapporten er at den på mange punkt samsvarer med vår «Hvitebok» og de momenter vi allerede har fremsatt.
Denne konsulentgruppen skal ikke konkludere «for eller imot bybane over Bryggen», men fremme fordeler og ulemper ved å legge banen der.

Den neste rapporten skal behandle tunnel-alternativene.

Den utrettelige Janicke Runshaug Foss har ansvaret for vår «bybane-sak» og gjør en fenomenal innsats!

Selv om der er mange restriksjoner for tiden, er Bryggens Venner en aktiv «bakspiller» for juleaktiviteter inne på og foran på Bryggen.

Inne i svalgangene ligger det mange spennende og hyggelige småbedrifter med et stort og spennende utvalg av produkter. De er vel verd et besøk.
Verdens beste fiskeutstyrsbutikk ligger der òg.

For øvrig pågår restaurering for fullt og vårt besøkssenter i Jakobsfjorden (Hjortegården) står nå for tur. Besøkssenteret flyttes til det tidligere Atliér Hetland, hvor også Bryggens Venner vil ha sitt møtelokale.
Det vil være trivelig om vi får til en sosial sammenkomst der, for eksempel en gang i måneden, dersom medlemmene ønsker det

Jeg håper dette var nyttig og grei informasjon i en merkelig førjulstid, med kraftige restriksjoner og begrensninger.

Dette til tross vil jeg ønske alle en god førjuls tid. Ta godt vare på dere selv, for vi trenger dere og mange flere som medlemmer.

Vennlig hilsen
Petter A. Visted
Styreleder
Bryggens Venner

Kan også leses som PDF her.