Vanlig medlemskap – Gavekort

Vanlig medlemskap kr 300,-

Mottaker av gavekort vil etter endt sesong bli forespurt om å forlenge medlemskapet.

Gi et medlemskap i Bryggens Venner og vedkommende vil ta del i en organisasjon som har som formål å bevare og utvikle verdenskulturminnet Bryggen. Vedkommende vil også kunne ta del i våre medlemsmøter og dra nytte av våre medlemsfordeler.