Nyheter

Bli kjent med din Brygge – 28. mars kl. 19.00

By og handel i vikingtid og mellomalder

Ved Irene Baug, arkeolog og leder av Middelalderklyngen ved Universitetet i Bergen. Baug vil presentere virksomheten ved Middelalderklyngen med relevans for Bergen og Bryggen og videre forskning knyttet til tidlig bydannelse, og om funn fra Bryggen hun selv har arbeidet med.

Påmelding til Bryggens Venner på kontakt@bryggensvenner.no innen lørdag 25. mars.

Sted: Bryggen Tracteursted på Bryggen

Møtet er gratis. Enkel servering.

Begrenset med plasser.