Nyheter

Bergen Sentrum 2050: Bybaneløsning for sentrum

Foreningen Bergen Sentrum 2050 presenterte torsdag 5.mai 2022 sine tanker
rundt bybane gjennom sentrum. Foreningen er partipolitisk uavhengig  og for
personer som har felles visjon for Bergen Sentrum: Vrimlearealene i Bergen
sentrum er av avgjørende betydning for byen. De må ikke ødelegges eller
stykkes opp av massive, permanente trafikkanlegg.

Foreningen ser også på ulike løsninger for tunnelinnslag og holdeplasser for
banen mot Åsane. Hvilke forslag som blir lagt frem er ennå ikke avklart.
Innslag i Peter Motzfeldtsgate vil også bli bearbeidet og kvalitetssikret.

 

Bergen Sentrum 2050: Bybaneløsning for sentrum