Nyheter

Bryggen fri for bil, buss- og bane – hva mener partiene?

Foto: VIDAR LANGELAND (www.ba.no)

Politikerne i Bergen har i mer enn tretti år vært enige om at trafikken på Bryggen skal bort.

Etter forrige kommunevalg ble dette prinsippet fraveket. Alt tyder på at spørsmålet om bybane og gjennomgangstrafikk over Bryggen også blir en viktig sak ved høstens kommunevalg.

Bryggens Venner, Stiftelsen Bryggen og Fortidsminneforeningen avdeling Hordaland er overbevist om at det vil være en katastrofal feilvurdering å legge en tung bane tvers gjennom det historiske sentrum i Bergen, hvor Bryggen er helt sentral.

Derfor har de tre foreningene i samarbeid vært oppdragsgiver for «Hvitboken – Bryggen fri for bil, buss og bane», og tilleggsutredning 1 «Bybane i tunnel gjennom sentrum».

Tilleggsutredning 1 skisserer en mulig og realistisk tunneltrasé. Før valget vil det foreligge en ny fagrapport som viser de samfunnsøkonomiske konsekvensene av trasévalgene.

Våre organisasjoner får stadig spørsmål om hva de ulike partiene mener, og før valget ønsker vi å klargjøre hvor partiene står. Vi ber derfor om en tilbakemelding på følgende spørsmål:

– Er ditt parti for eller imot Bybane over Bryggen?

– Er Bybane over Bryggen omtalt i partiprogrammet. Hvis ja, hvor i programmet?

– Hvis ditt parti er imot Bybane over Bryggen – er det villig til å endre standpunkt for å oppnå byrådsmakt?

– Vil ditt parti arbeide aktivt for å utrede og sikre en tunnelløsning for bybane i sentrum?

– Vil ditt parti arbeide aktivt for å fjerne all gjennomgangstrafikk over Bryggen

– Vil ditt parti ta tilbake Bystyrevedtak fra juni 2014, nemlig bil- og banefri brygge, dersom et flertall for dette kan sikres?

– Vil ditt parti arbeide aktivt for å sikre at det pågående arbeid med reguleringsplan for Sentrum-Åsane også inkluderer en mulig tunneltrasé fra området Kaigaten/Peter Motzfeldtsgate?

– Dersom Bryggens verdensarvstatus trues gjennom tiltaket, er ditt parti likevel villig til å gjennomføre tiltaket?

Er det ønske om et møte for å få ytterligere informasjon eller avklare noen av spørsmålene, er det bare å ta kontakt med Bryggens Venner på tel. 91194444.

Vi håper på en rask tilbakemelding på våre spørsmål, som sendes kontakt@bryggensvenner.no så snart som mulig og senest 13. juni 2019.